สูตรทำ จุลินทรีย์เร่งยาวจากแกนกล้วย

จุลินทรีย์เร่งยาว สูตร อ.อธิศพัฒน์ นำแกนกล้วยของต้นกล้วยที่โต และออกเครือแล้วมาทำ เพราะต้นกล้วยที่มีเครือหรือออกปลีแล้วจะมีแกน

จุ ลิ น ท รี ย์ เ ร่ ง ย า ว : สูตร อ.อธิศพัฒน์ .. ต่อจากกิจกรรมที่แล้วในเรื่องของ “จุลินทรีย์หน่อกล้วย” ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่กับสมาชิกเครือข่ายในเรื่องของต้นกล้วย ครั้งมาในเรื่องของ “จุลินทรีย์เร่งยาวจากแกนกล้วย” โดยการนำแกนกล้วยของต้นกล้วยที่โต และออกเครือแล้วมาทำ เพราะต้นกล้วยที่มีเครือหรือออกปลีแล้วจะมีแกน ส่วนต้นที่ยังไม่ออกเครือจะไม่มีแกน มีแต่หยวก

เพราะยังมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อ “จิบเบอเรลลิน” ที่ช่วยในการยืด ขยายแบ่งเซลล์ให้กับพืช รวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆ ที่อยูรอบรากต้นกล้วย ย่อยสลายสารอาหารต่างๆ มาสะสมอยู่ในต้นกล้วย ทางท่าน อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ จึงได้นำมาหมักเพิ่มเพิ่มปริมาณและนำมาใช้กับพืชที่ต้องการความยาว เช่น ถั่วฝักยาว แตงต่างๆ เป็นต้น

การเรียนรู้ลงมือทำในครั้งนี้เราได้มาทำกันนอกสถานที่เช่นเคย โดยจะใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ดังนี้ครับ

1.ต้นกล้วยที่ออกปลีและมีผลแล้ว หรืออาจะเป็นต้นกล้วยที่หมดปลี ที่ต้องการจะล้มทำลาย
2.น้ำตาลทรายแดง 1 -2 กก.
3.น้ำสะอาด
4.ภาชนะ ถังที่มีฝาปิด

วิธีทำ ไม่ยากเลยครับ

-โดยทำการตัดต้นกล้วยลง แล้วตัดใน แกะหยวกรอบแกนกล้วยออก ให้เหลือแต่แกนกล้วย

-นำแกนกล้วยมาสับให้ละเอียเท่าที่จะทำได้นะครับ

-จากนั้นทำการผสมทุกอย่างหมักรวมกันในสัดส่วน 3-5-1 คือแกนกล้วย 3 กก. น้ำ 5 ลิตร น้ำตาล 1 กก.

-หมักรวมกันไว้ 10-14 วัน ก็สามารถนำมาใช้ได้

-อัตราการใช้ก็คือ 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ) ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ขณะออกดอก ออกผล ออกรวง

ในเรื่องของสูตรบำรุง อาหารพืชยังมีอีกมากมายครับ แต่เบื้องต้นควรจะทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย เร่งยาว แบคทีเรียสังเคราะห์แสงไว้ก่อน เพื่อที่จะได้ใช้บำรุงดิน พืชในเบื้องต้น รวมไปถึงการนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยมาเป็นตัวที่จะทำสูตรอื่นๆ ที่จะตามมา เพราะเราจะใช้จุลินทรีย์พวกนี้ในการไปย่อยสลายวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อให้ได้สารประโยชน์ที่ต้องการออกมาให้พืชได้ใช้อย่างเต็มที่ครับ

จุลินทรีย์เร่งยาว : สูตร อ.อธิศพัฒน์
ที่มา – ธรรมเกษตรอินทรีย์