น้ำสกัดดูแลพืชผัก ป้องกันศัตรูพืช ได้ผลดี

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.น้ำเปล่า 3 ลิตร
2.ขีเถ้าถ่าน 1 ถ้วย
3.กะละมัง

วิธีการทำ

1.เทขี๊ เ ถ้ า ถ่านลงในกะละมัง

2.เทน้ำตามลงไป

3.คนให้เข้ากัน

4.ตักส่วนที่ลอย บนผิวน้ำออก

5.จากนั้นพักไว้ 1 คืน หลังจาก 1 คืน น้ำจะใสขึ้นเนื่องจาก ขี๊ เ ถ้ า ถ่านจะนอนก้น

6.จากนั้น กรองเอาน้ำ

7.กอกใส่ขวด เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป

การใช้งาน

น้ำ ขี๊ เ ถ้ า ถ่าน 250 ซีซี ต่อน้ำ 10ลิตร ฉีดพ่นตามต้นพืชผักให้ทั่ว เช่น มะเขือ พริก มะนาว เป็นต้น โดยระยะเวลา จะช่วยป้องกันศัตรูพืช ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

ข่าวโดย me-panya