สูตรไล่แมลง เร่งดอก เร่งโต ไม่ง่าย ใช้งบน้อย

สำหรับคนรักสวน รักสุขภาพ อยากปลูกผักทำสวนแบบวิถีเกษตรอินทรีย์แล้ว ย่อมต้องหาวิธีไล่llมลงแบบปลอดสาslคมีเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สาslคมีในสวนของตัวเอง

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ใบสะเดา 3 กิโลกรัม

2 สุsา 40 ดีกรี

3 น้ำ 50 ลิตร

4 ถังขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด

วิธีทำ

1 นำใบสะเดามาตำให้แหลกแช่ด้วยสุsา 40 ดีกรี

2 เทให้ท่วมใบสะเดาแล้วปิดฝาให้มิด หมักทิ้งไว้ 21 วัน

3 ให้เทน้ำเติมลงไป 50 ลิตรทิ้งไว้อีก 10 วัน จะได้น้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้งาน

วิธีใช้ก็ง่ายดาย นำน้ำหมักที่ได้ไปกรองเอาเศษตะกอนออก จากนั้นนำน้ำหมักอัตราส่วน 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นต้นไม้ทุกๆ 1 สัปดาห์ก่อนออกดอก 1 เดือน