รีบเลย กระทรวง แรงงาน รับสมัคร คนไทย วุฒิ ม.6 ไปทำงาน ที่ญี่ปุ่น ไม่มี ค่าใช่จ่าย

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับคนที่ว่างงาน หรือกำลังมองหางานใหม่ๆ วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน สำหรับ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (lnternational Manpower Development Orgnization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM ประเทศญี่ปุ่น) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทางและการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคไปประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานสำหรับผู้ฝึกงานเทตนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอธิบดี กรมการจัดหางานเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ทำงานญี่ปุ่นฟรี วุฒิการศึกษาม.6 ไปอยู่ต่างประเทศ ถูกกฎหมาย กรมการจัดหางาน มีเงินเดือน โบนัส600000หลังฝึก ประกาศรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคครั้งที่ 4 โครงการIMJapan ประจำปี 2562 จบแค่ ม.6 ก็ไปทำงานญี่ปุ่นได้

Loading...

ตั๋วเครื่องบินไป ไทย-ญี่ปุ่น-ไทย ฟรี

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วุฒิการศึกษา ม.6

มีเงินเดือนให้ทุกเดือน

ฝึกครบ3ปีโบนัส 600,000 เยน

ได้ประสบการณ์ที่ดี

ถูกกฎหมายโดยกรมการจัดหางาน

ไม่ผ่านนายหน้า

ของรัฐบาลไม่มีหลอกลวง

โครงการดูแลโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานไทย โอกาสดีๆมาถึงแล้ว อย่ารอช้ารีบสมัครก่อนหมดเขต ติดต่อได้ที่สมัครได้ที่กรมการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด รับสมัคร 2-10 ก.ย. 2562

เงินเดือนได้รับทุกเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายของญี่ปุ่น

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารที่ใช้สมัครให้ครบ

รับสมัครในเวลาราชการ เพศชายเท่านั้น

ที่มา : http://newhomethai.com/?p=1493

Loading...