เวรกรรมมีจริง โดยเฉพาะคนที่ผิดศีลข้อ 3 ระวังไว้ให้ดี

เ วรกรร ม มีจริง หากคิดที่จะทำอะไรที่สร้างเ วรกรร ม เราอย ากให้คุณคิดและไตร่ตรองให้ดี เพราะกรร มสมัยนี้มันติดจรวด ตามทันเร็วมาก

คนในปัจจุบันนี้มักไม่ค่อยกลัวในเรื่องของเ วรกรร มกันเท่าไหร่นัก ไม่ค่อยได้นึกถึงผลการกระทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ก่อลงไป ไม่ว่าเราจะทำอะไรนั้นย่อมส่งผลในชีวิตของเราเสมอ เ วรกรร มเปรียบเสมือนสิ่งที่ติดตามเราอยู่ใกล้ๆ นี่เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรร มสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดศีลข้อ 3 นั่นคือ….

กาเมสุ มิจฉาจารา เ วระมะณี พวกที่มักมากในกามและชอบคบกับสามีของคนอื่น คนเหล่านี้แหละระวังตัวไว้ให้ดีเพราะต้องได้ชดใช้กรร มที่ก่อไว้อย่างแน่นอน

ศีลข้อ 3 ที่เราพูดมานี้หมายถึงอะไร

กาเมสุ มิจฉาจารา เ วระมะณี หมายถึง การล่วงเกินผู้อื่น การประพฤติผิดในกาม ซึ่งการตัดสินว่าได้กระทำผิดในข้อนี้นั้น จะมีองค์ประกอบในการตัดสินดังนี้

– มีจิตคิดจะล่วงเกิน ประหนึ่งว่า แค่คิดว่าจะทำ ก็ผิดแล้ว

– มีความพย าย ามและดำเนินการ หมายถึง การพย าย ามที่จะเข้าหา พย าย ามทำให้เขาสนใจ โดยไม่สนใจว่าเขาจะมีใครอยู่แล้วก็ตาม จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ แต่ขอให้ฉันได้ทำ

– ได้ล่วงเกินสมปรารถนา นับตั้งแต่อวัยวะถึงอวัยวะ การทำร้ ายร่างกาย เป็นต้น

ผู้ที่กระทำจึงต้องมีพฤติกรร มที่ปิดบังและซ่อนเร้น การกระทำอกุศลเช่นนี้ ผลที่จะได้รับในชาตินี้ อันได้แก่

  1. มีผู้เกลียดชัง เพราะการกระทำในการผิดลูกผิดเมียของเขานั้นย่อมสร้างความโกรธแค้นและความเสียใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลที่คุณจะได้รับคุณจะมีศัตรูและมีคนที่เกลียดชัง ชีวิตไม่เจริญ
  2. มีผู้คิดปองร้ าย เพราะแน่นอนว่าคุณได้สร้างศัตรูไว้หลายคน ส่งผลทำให้คนเหล่านั้นมีความเจ็บช้ำใจกับการกระทำของคุณอาจจะ ทำให้คนเหล่านั้นเกิดความโกรธแค้นถึงขั้นทำร้ ายได้
  3. ขัดสนทรัพย์ไม่มีเงินใช้ หากินไปวันๆ หามื้อกินมื้อ ไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตที่เป็นอยู่นั้นก็ไม่มีวันเจริญ….
  4. อดอย าก ย ากจน พฤติกรร มที่ทำผิดในกามโดยที่ตั้งใจนั้น เป็นการกระทำของตนเองทั้งสิ้น ที่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักพอ รักแต่ตัวเอง ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ อีกทั้งยังเบียดเบียนความสุขของผู้อื่นกลายมาเป็นความสุขของตน จึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอดอย ากย ากจน
  5. มากด้วยความวิตกกังวล เพราะเหตุที่ได้เคยกระทำกรร มที่ต้องปกปิด กลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองกระทำมา จึงทำให้เกิดมาต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวล

ส่วนเ วรกรร มที่จะต้องชดใช้เมื่อจากไปแล้ว ก็คงไม่ต้องไปไหน นอกจาก นรก นั่นเอง พอเกิดมาชาติหน้า ก็ใช่ว่าจะสบาย เพราะต้องเกิดมาชดใช้กรร มกับสิ่งที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น มักจะผิดหวังในเรื่องของความรัก มีคู่รัก คนอื่นก็จะมาเอาไป อาจต้องกลายเป็นเมียน้อยเขา เป็นต้น

หากใครที่กำลังอ่านบทความนี้ และคุณกำลังทำอยู่นั้น ถ้ามีโอกาสคุณจงหยุด หยุดในสิ่งที่กำลังกระทำ เพราะเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่มีใครพึงพอใจในฐานะที่กำลังเป็น ความสุขนั้นไม่มีวันยั้งยืน ถึงแม้คุณจะได้เขามาครองได้อย่างสมใจแต่บาปกรร มก็จะติดตามตัวคุณไปจนตลอดชีวิต

ที่มา*** postsara.com