เผยท า ยนิ สั ย จากเ ล ข ท้ ายบั ต ร ประช า ช น

คุณย่อมมีเลขบัตรประชาชนติดตัวมา ตั้งแต่ได้มีการแจ้งเกิด

ซึ่งแต่ละคนจะได้เลขประจำตัวไม่ซ้ำกัน และไม่ส าม า ร ถ เลือกเลขของตนเองได้

หากพูดง่ายๆ ก็คือ เลขที่ทุกคนได้นั้น ได้ถูกกำหนดให้เป็นเลขของคุณมาแล้ว

สำหรับเลขบัตรประชาชนนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ในเรื่องของการระบุตัวตน

ของแต่ละบุคคลแล้ว ยังส า ม า ร ถ บอกถึงดวงชะตาของเจ้าของเลขได้ อีก ด้วย

การดูดวงชะตาจากเลขบัตรประชาชน ทำได้โดยการนำเลขสามตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนของคุณ

มาบวกรวมกันจนเหลือตัวเลขเพียงหลักเดียว

เช่น เลขบัตรประชาชนคือ 9-8989-56574-76-8

จากนั้นนำ 7บวก 6 บวก 8 จะได้ 21 จากนั้นนำ 2บวก 1 จะได้ 3

จากนั้นนำเลข 3 ที่ได้ ไปอ่านคำทำนายดวงชะตาได้เลย

เลข 1

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข 1 มักเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ

มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

จนประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ผู้ที่ได้เลขนี้ยังเป็นคนที่หยิ่งทะนง

ในศั ก ดิ์ศรีของตนเองไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆ

ส่วนในเรื่องของความรักของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลข 1 มักถือว่าความรักเป็นสิ่งสำคัญ

ในชีวิตจึงทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อความรัก แต่ควรระวังในเรื่องของการที่เป็นคนช่างพูดมากจนเกินไป

จึงทำให้คนอื่นมองว่าเป็นคนที่ขาดความน่าสนใจไป

เลข 2

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข 2 มักเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

มักใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุผลในการทำสิ่งต่างๆ

จึงทำให้ในบางครั้งก็ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ

อีกทั้งเลข 2 ยังแสดงถึงการที่เป็นที่รักของมิตรสหายมากมาย เป็นคนที่มีปัญญาดี

มีไหวพริบเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ว หากต้องการที่จะมีกิจการเป็นของตนเอง

ควรร่วมทำกับผู้อื่น โดยเฉพาะกับคู่ครองของตนจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ย า ก

นอกจากนี้แล้วผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเลข 2 ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดต่อเ พ ศ ตรงข้ามเป็นอย่างมาก

และเป็นที่รักของผู้อื่นอยู่เสมอ จึงทำให้มีความรักเข้ามาหลากหลาย

ดังนั้นจึงควรมีความหนักแน่นให้มาก จึงจะทำให้ความรักยืน ย า ว มากยิ่งขึ้น

เลข 3

เลข 3 นั้นแสดงถึงการเป็นคนอารมณ์ร้อน คิดไว ทำไว ตัดสินใจเด็ดขาด

ในบางครั้งก็เป็นคนที่เ อ าแต่ใจตนเป็นใหญ่จนหลงลืมนึกถึงวามรู้สึกผู้อื่นไปบ้าง

นอกจากนี้เลข 3 ยังแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตอยู่ร่ำไป

โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของมือที่ 3

ดังนั้นผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลขนี้จึงควรมีความเ ข้ ม แ ข็ ง และดูแล เ อ า ใจใส่คู่ครอง

และครอบครัวให้มากขึ้นจึงจะส า ม า ร ถ ผ่ า น พ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี

หากต้องการที่จะมีกิจการเป็นของตนเอง ควรระวังไม่ไว้ใจลูกน้องหรือบริวารมากจนเกินไป

และไม่ควรอุทิศตนเป็นนักบุญใจกว้างจนทำให้ตนเองต้องเดือดเนื้อร้อนใจ

หาก ผ่ า น พ้นปัญหาทั้งหมดได้จะประสบกับความสุข ความสบายในภายภาคหน้า

เลข 4

เลข 4 นั้นแสดงถึงการเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนที่มีพรสวรรค์ มีไหวพริบ

ทันคน อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ เข้ากับคนอื่นๆ ได้ง่าย

และการที่เป็นคนช่างพูดช่างคุย จนบางครั้งอาจถึงขั้นช อ บโ ม้ จึงทำให้เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับนักขาย

ส่วนในเรื่องของความรักแล้วผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเลข 4 ถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจนบางครั้ง

คนอื่นอาจมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ ทั้งที่ความจริงแล้วผู้ที่ได้เลขนี้เป็นคนช่างเลือก และเบื่อง่าย

ดังนั้นคนที่จะส า ม า ร ถ อยู่เคียงข้างกับกันได้นั้นต้องเป็นคนที่เข้ากันได้จริงๆ

มีเหตุผล มีความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่ซ้ำใคร

เลข 5

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลข 5 นั้นแสดงถึงการเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ

ส า ม า ร ถ เป็นที่ปรึกษาให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

แต่หากถึงคราวที่ตนเองต้องการที่ปรึกษาบ้างก็หาได้ ย า ก เย็นนัก

นอกจากนี้เลข 5 ยังแสดงถึงการเป็นคนหยิ่งทะนง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆ

และมักจะมีเรื่องทุ ก ข์ใจจากความคิดมากของตนเองบ่อยครั้ง อีกทั้งผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลข 5 มักเป็นคน

ชอบความเรียบง่าย ชอบให้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ

มากกว่าการใช้ชีวิตในเมืองที่สับสนวุ่นวายไม่รู้จบ

ส่วนในเรื่องความรักแล้วเป็นคนชังเลือกเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นคนที่เคร่งคัด

ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างมาก

จึงทำให้เป็นคนที่มักมีคู่ครองช้ากว่าคนอื่นๆ

เลข 6

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลข 6 แสดงถึงการเป็นคนที่มีผู้คนรักใคร่เอ็นดู

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ส า ม า ร ถ ประสบความสำเร็จได้ไม่ ย า ก หากเป็นคนที่บำเพ็ญ

ภาวนาจะเป็นคนที่มีจิตเหนือธรรมชาติ มีสัมผัสที่ 6

นอกจากนี้เลข 6ยังแสดงถึงการเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเอง

รักความสะอาด จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ในบางครั้งก็เป็นคนที่จู้จี้จุกจิกอยู่บ้าง

สำหรับในเรื่องของความรักไม่มีอุปสรรคอะไรมากนัก จึงไม่ค่อยจะได้มีสถานะโสดนานเท่าไหร่นัก

และมักจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตนเองเสมอ

เลข 7

เลข 7 นั้นแสดงถึงการเป็นคนที่ต้องรับภาระอย่างใด อย่างหนึ่งในช่วงชีวิต

จนทำให้บางครั้งก็ไม่ส า ม า ร ถ ทำสิ่งต่างๆ ได้ตามใจต้องการนัก

อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง

เป็นอย่างมากจนบางครั้งอาจจะถึงขั้นยึดติดเลยก็ว่าได้

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและมีอุดมการณ์ชัดเจน

ดวงชะตาของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลข 7 นั้น ไม่ควรอยู่ติดที่ ควรทำงานที่ต้องมีการเดินทางบ่อยครั้ง

เช่น ไ ก ด์นำเที่ยว เป็นต้น หรือทำงานที่ต้องใช้ทักษะ

ในการเจรจาติดต่อประสานงาน จึงจะประสบความสำเร็จ

หากจะพูดถึงในเรื่องของความรักนั้นค่อนข้างที่จะมีเรื่องทะเลาเบาะแวงกันบ่อยครั้ง

หากอยู่ติดกันมากจนเกิน จึงควรลองให้แต่ละฝ่ายได้ใช้เวลาของตัวเองบ้าง ห่างกันบ้าง จะทำให้ความรักราบรื่นขึ้น

เลข 8

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเลข 8 นั้นเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญบารมี หากหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ

เพิ่มเติมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะทำให้ประสบความสำเร็จ

มีฐานะร่ำรวยมั่นคงมีชื่อ เ สี ย งเป็นที่รู้จักและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป
นอกจากนี้เลข 8 ยังแสดงถึงการมีชีวิตที่โลดโผน เป็นคนที่มีอารมณ์สองด้านในคนๆ เดียว

คือ หากเมื่อเวลาดีก็จะดีจนหน้าแปลกใจ แต่หาก ร้ า ย ขึ้นมาก็ ร้ า ย แบบไม่น่าเชื่อด้วยเช่นกัน

สำหรับในเรื่องของความรักผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลข 8 นั้นเป็นคนที่มีความรักที่ประสบความสำเร็จ

มีคู่ครองที่ดี แต่ในบางครั้งผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลขนี้ก็ใช้ชีวิตสนุกสนานจนหลงลืม

ให้ความสำคัญกับคนรักหรือคู่ครองไป ดังนั้นจึงควรให้เวลาและการใส่ใจคู่ครองให้มากขึ้น

เลข 9

เลข 9 นั้น แสดงถึงการเป็นผู้นำ อำนาจ ความยิ่งใหญ่ และแสดงถึงความเจริญก้าวหน้า

ในหน้าที่การเงิน มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูให้ความช่วยเหลือในย า ม ย า ก อยู่เสมอ

ในวั ยเ ด็ ก อาจจะต้องสู้ชีวิต พบเจอกับอุปสรรค และต้องใช้ความเพียรและความอดทน

เป็นอย่างมากในการ ฟั น ฝ่าอุปสรรคต่างๆ แต่ในท้ายที่สุดก็จะประสบความสำเร็จชีวิต

ดวงชะตาของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลข 9 นั้นมักต้องเป็นผู้ที่เ สี ย สละให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ

แต่สิ่งนี้จะส่งผลให้ประสบความสุขในภายภาคหน้า ส่วนในเรื่องของความรักนั้น

ควรระวังในเรื่องของชู้สาว ไม่ควรใจอ่อนมากจนเกินไป

เนื่องจากจะนำเรื่องเดือดร้อนใจเข้ามาได้

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara