หากไ ฟแ น น ซ์ จะยึ ดรถ ให้ ทำ ต า ม นี้ มีร ถควรรู้

ออกรถนั้นส่วนใหญ่ก็เงินผ่อนและต้องทำ ผ่ า น ไ ฟ แ น น ซ์อยู่แล้ว

แต่ว่าบางทีก็มีบ้างที่ทำให้ผู้ใช้รถอย่างเรา ต้อง ป ว ด หั ว ไม่น้อยเลย

โดยเฉพาะการโทรจิกตามค่างวดรถกลัวว่า เราจะไม่จ่าย จ่ายช้า ก็ทวงได้นะ

แต่บางครั้งมันก็เยอะไปจนน่ารำคาญ ถึงขั้นสร้างความ อั บ อ า ยเลยก็มี

เราเลยมี 7 สิ่งที่เราควรรู้ หากไฟแนนซ์จะยึดรถ

จะได้ทันไฟแนนซ์และไม่โ ด นเ อ า เปรียบได้ง่ายๆ หากวันหนึ่งตกอยู่ในสถานการณ์

เรื่องไฟแนนซ์ มีอะไรบ้างมาอ่านกันได้เลย

1 เวลาตามค่างวดรถของเราก็ยังมีขู่ว่า ให้เรารับ ผิ ด ชอบค่าติดตามยึดรถ

ค่ า ท น า ย ค่าธรรมเนียมศ า ล โดยจะอ้างตัวเลขมาสูงมากและหลายคนไม่รู้

ก็ยอมจ่ายไป ซึ่งไฟแนนซ์ก็หว า น ห มูเลย รู้ไหมว่า

ค่าใช้จ่ายเ ห ล่ า นี้ไฟแนนซ์จะเรียกกับเราไม่ได้นะ

เราจะได้จ่ายค่าเ สี ย หายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ไม่มีการจ่ายไปตามยอดที่ไฟแนนซ์

แจ้งที่มันมากเกินไป ฉะนั้นก็อย่าไปตกใจอะไรในส่วนนี้นะ

2 เวลาจะยึดรถนั้นจะต้องมีการค้างค่างวด 3 งวดติดต่อกัน ก่อนจะยื ด อีก 1 เดือน

รวมก็ 4 เดือนพอดีไฟแนนซ์ถึงจะส า ม า ร ถ เข้าไปยืดรถได้ หากไฟแนนซ์ทำการเข้ายึดรถ

ก่อนนี้ก็หมายความว่าไฟแนนซ์มีความ ผิ ด ตาม พ ร บ . คุ้มครองผู้บริโภค พ ศ 2522 นะ

ซึ่งผู้คุ้มครองเกี่ยวกับสัญญา ดังนั้นหากไฟแนนซ์ยึดก่อนก็อย่าไป

ยอมรีบหาตำรวจมาเป็น พ ย า น เลยว่าไม่ได้รับคำเป็นธรรม

3 เวลาไฟแนนซ์ จะยึดรถหากผู้เช่าซื้อไม่ยินยอมก็ยึดไม่ได้นะ หากมีการข่ ม ขู่ ยึดกุญแจ

หรือเ อ า กุ ญแ จ สำร อ งขั บ ห นี ไปเลยนั้น ไ ฟ แ น น ซ์ ก็มีความ ผิ ด

ต่อเสรีภาพตามประมาล ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า มาตรา 308

และถ้ากระทำการโดยมีอ า วุ ธ หรือร่วมกันก ร ะ ทำ ผิ ดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

ก็มีโ ท ษ จำ คุ กไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บ า ท

หรือทั้งจำทั้งปรับเลย หากเจอปัญหาแบบนี้ควรถ่ายรูปไว้

อัดคลิปไว้ บันทึก เ สี ย งไว้เป็นหลักฐานหน่อยก็ดีนะ

จะได้แจ้งความ แจ้งท น าย ฟ้ อ งศ า ลได้

4 หากค้างชำระค่างวด หรือ ผิ ด นั ด ชำ ร ะ อย่ายอมให้ ไ ฟ แนนซ์ยึดรถ

เด็ดขาดเลย เพราะเวลายึดไปแล้วก็เ อ าไปขายทอดตลาดในร าค า ถู กมากๆ

แถมเมื่อได้เงินมาไม่พอกับค่างวดที่ค้างไว้ไฟแนนซ์ก็ยังมาเรียกเก็บกับเอยู่ดี

หากรถยังอยู่กับเราก็ยังเ อ าไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์ได้นะ และอำนาจต่อรองเราก็ยังมีอยู่

5 หากรถถูกยืดไปแล้วแต่ไ ฟแ น น ซ์ก็ยังมีหนังสือแจ้งชำระหนี้

มาอยู่ก็อย่าวิตกให้รีบหาทนายเลย เพราะไ ฟ แ น น ซ์มักจะแจ้งยอดหนี้

มาสูงเวอร์วังมาก เป็นการเ อ า เปรียบแบบสุดเลย อย่างเรียกมา 1,000,000 บ า ท

ศ า ลก็จะตัดสินพิ พ า ก ษ า ให้ชดใช้เพียง 500,000 บ า ท

หรือเพียง 300,000 บ า ท ตามเหตุตามผลเท่านั้น

6 หากแพ้คดีต่อไ ฟ แนนซ์ทำไงดี หากมีทรัพย์สินอยู่ในครอบครอง

ในฐานะลูกค้าทรัพย์ทั้งหมดจะถูกยึดไป เว้นแต่ว่าทรัพย์นั้นๆ

ไม่อยู่ในชื่อของเราอาจจะอยู่ในชื่อของญาติ พี่ น้องเพื่อน

ก็จะมายึดไม่ได้ หากไ ฟ แ น น ซ์ขู่ ว่ า จะยึดไปทั้งหมดในบ้านเลย

นั้นบอกเลยว่าไม่ได้เพราะตามก ฎ ห ม า ยไ ฟ แ น นซ์ไม่มีสิทธิ์

7 หากค้างชำระค่างวดให้กับ ไ ฟ แ น น ซ์นั้นไม่ติดคุกนะเพราะมันคือ

ค ดี แ พ่ ง ไม่ใช่อาญา ใครจะเ อ า มาเ ข้ า คุ ก ไม่ได้ ถ้ามีใครบอกว่ารีบจ่ายนะ

ไปหามาจ่ายนะ บางคนก็เป็นหนี้ หั วโ ต กว่าเดิมอีกเพราะกลัวว่าจะติ ด คุ ก

ไม่ต้องเลยเพราะหากไ ฟ แ น น ซ์ยึ ดแล้ว จ บก็คือ จ บ

ศ า ลเท่านั้นคือผู้ตัดสินอย่าไปฟังไ ฟ แ นนซ์มากไป

เชื่อว่าหลายคนคงเคย เ สี ย รู้ให้กับไ ฟ แ นนซ์แบบนี้มาแล้ว

หากมาลองคิดดูมันก็เป็นเงินหลายบ า ทแถมยัง เ สี ย เปรียบเ อ า มากเลยด้วย

โดยเฉพาะกับรถที่ยังค้างค่างวดเพียงไม่เท่าไหร่ยังไม่ถึง 3 ถึง 4 งวดตามกฎหมาย

ก็ยึดไม่ได้ อยู่แล้ว เ อ า ล่ ะพอได้ อ่ า นเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าจะช่วยให้หลายคน

ได้ความรู้เกี่ยวกับรถมากขึ้นนะ

ขอบคุณแหล่งที่มา krustory